MVC

Sunduğu katmanlı mimari sayesinde, uygulamanın kullanıcı arayüzü ve mantık kısmını birbirinden ayırır.

View State kullanmadığı için sayfa içerisinde gereksiz veri tutmaz, sayfanın boyutunu artırmaz. Bu sistem performansının artan trafikte düşmemesi anlamına gelir.

PostBack kullanmadığı için server–client (sunucu–istemci) trafiğini asgariye indirerek bu trafikten doğan sistem performansında önemli bir kayıbı engeller.

Bir platformdan bağımsız olarak C#, Java, Rubyon rails, Python, vb. dillerde de kullanılabilir.

Kullanıcıya sunulacak kodlar ile (Html, Css, vb.) , sistemin çalışmasını sağlayan mantıksal kodları birbirinden ayırarak temiz ve düzenli kod yazımını kolaylaştırır.

Kodlarda daha kolay optimizasyon yapılmasına, genişletilmesine ve yeniden kullanılmasına olanak sağlar.

Ekip olarak çalışılan projelerde görev paylaşımını ve kodların okunabilirliğini arttırarak takım çalışmasına olanak sağlar.

Kullanıcı arayüzünde yapılacak değişiklikler iş mantığı kısmından bağımsız olarak yapılabilir. (Front-End Developer, Back-End Developer birbirinden bağımsız olarak çalışabilir.)

SEO ve URL Routing: Varsayılan olarak bir URL routing tanımlıdır. Bu routing sistemini çok ta rahat genişletme şansımız vardır. Bu sayede anlaşılır URL ler üretiriz ve bunun SEO ya katkısı büyüktür.

Hata ayıklamayı ve kodu test etmeyi kolaylaştırır.